Home

Firma Pevoplast vznikla v roce 1995. Hlavním předmětem její činnosti je vstřikování termoplastů a s ním související montážní a kompletační práce. Cílem firmy je neustálé zvyšování kvality služeb, obnova a modernizace výrobní základny, rozvíjení odbornosti a odpovědnosti pracovníků. V roce 2008 firma zavádí normu ISO 9001:2001.

Výroba

Výroba firmy je zaměřena na stavebnictví (lišty na parapety), kosmetický průmysl (uzávěry a kelímky), elektrotechnický průmysl (krabičky na kondenzátory), automobilový průmysl (prototypové díly), nábytkářské plasty.

Lišíme se v osobním přístupu ke každému zákazníkovi, flexibilitě a pružnosti, 20leté zkušenosti v oboru.

Měření kvality probíhá podle požadavků zákazníka (digitální posuvky, hloubkoměry, kalibry, digitální váhy, referenční vzorky).